АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-221/01.06.2020 г.

Относно:
1. Изменение на Заповед № СОА17-РД07-91/07.03.2017 г.
на кмета на Столична община, като:
вместо „Витоша", Ул. „Проф. Д-р Коста Стоянов“ № 7А, 7Б, 7В – секция 28“
да се чете: „Витоша",Ул. „Проф. Д-р Коста Стоянов“ № 7А, 7Б.

2. Допълване на Заповед № СОА17-РД07-91/07.03.2017 г. на кмета на Столична община, като:
след текста „Кв. "Драгалевци", Ул. "Ваклинец" № 19 – секция 7“
се добавя: „- район „Витоша“, ул. „Студен кладенец“ № 45.

Заповед № СОА20-РД07-220/01.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Бистрица, в.з. Малинова долина – Герена, ул. „Луда река“ № 54А
2. Район „Панчарево“, с. Бистрица, в.з. Малинова долина – Герена, ул. „Луда река“ № 54Б
3. Район „Панчарево“, с. Бистрица, в.з. Малинова долина – Герена, ул. „Луда река“ № 54В.

Заповед № СОА20-РД07-219/01.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 18 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Овча купел“, бул. „Никола Петков“ № 100А.

Заповед № СОА20-РД07-218/01.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, ул. „Беловодски път“ № 78.

Заповед № СОА20-РД07-217/01.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. “Снежанка“ № 6.

Заповед № СОА20-РД07-216/01.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, ул. „Полско цвете“ № 22.

Заповед № СОА20-РД07-215/01.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Панчарево, в.з. Градище, ул. „Младежка“ № 15.

Заповед № СОА20-РД07-214/01.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 13 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Надежда“, ж.к. "Надежда III", блок 334А.

Заповед № СОА20-РД07-213/26.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Кътина, ул. “Акация“ № 48А.

Заповед № СОА20-РД07-212/26.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Локорско, ул. “Христо Витков“ № 1А.