Обратно Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне" (плуване и логопед)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за период учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г., учебната 2023/2024 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 92 „Мечта”, район "Подуяне", за:
• плуване
• логопед