Детска градина № 89 „Шарена дъга”, район "Кремиковци"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 89 „Шарена дъга”


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 89 „Шарена дъга”, район "Кремиковци", за: народни танци.