Назад

Детска градина № 5 "Надежда", район "Връбница"

ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 5 "Надежда", район "Връбница", за: 

  • английски език;
  • латиноамерикански и модерни танци.