Детска градина № 140 „Зорница”, район "Кремиковци"

20.08.2018

Детска градина № 144 „Ханс Кристиан Андерсен”, район "Искър"

20.08.2018

Детска градина № 182 „Пчелица”, район "Панчарево"

20.08.2018

Детска градина № 185 „Звездичка”, район "Искър"

03.08.2018

Детска градина № 164 „Зорница”, район "Овча купел"

03.08.2018

Детска градина № 105 „Ракета”, район "Подуяне"

03.08.2018

Детска градина № 51 „Щурче”, район "Илинден"

03.08.2018

Детска градина № 45 „Алиса”, район "Сердика"

03.08.2018

Детска градина № 10 „Чебурашка”, район "Студентски"

03.08.2018

Детска градина № 108 „Детско царство”, район "Искър"

19.07.2018