ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ, ОЦЕНКА, ОБХВАТ И ФИНАНСИРАНЕ
на дейностите по изпълнение на проектни идеи по инициатива "Академия за Визионери" на Столична община
 
 


УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ В „АКАДЕМИЯ ЗА ВИЗИОНЕРИ“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАЖелаещите да се включат в младежката инициатива ще могат да се запишат за участие до 30 април 2023 г. чрез подаване на Информационна карта и Декларация за обработване на лични данни на mladi@sofia.bg

Младите хора, на възраст от 15 до 29 г., живеещи на територията на София, ще могат да избират между четири направления с ментори, утвърдени специалисти в различните тематични области:

 • Изкуство и култура – Светлана Ломева, изпълнителен директор на „Асоциация за развитие на София“;
 • Опазване на околната среда – Елица Панайотова, координатор на проект „Зелена София“;
 • Наука и иновации – Любов Костова, „Европейска нощ на учените“;
 • Животни в риск – Светослав Петров, Animal Rescue Sofia.

Освен в мотивационни сесии, водени от ментори, участниците в третото издание на инициативата за първи път ще имат възможността да се включат и в практики, лекции и представяне на работещи модели в международен мащаб от водещи експерти (Dogs Trust, FoodObox и др.).

Младежите ще могат да разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. И още – организационна и логистична подкрепа, както и съдействие за популяризиране на проектите.

"Академията" ще финансира проекти в размер до 5 000 лв. като стимулира работата в екип и обмяната на опит.

Пълната информация може да намерите тук.
 


СТАРТИРА „АКАДЕМИЯ ЗА ВИЗИОНЕРИ“ 2023 НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА​​​​​„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е инициатива, отворена към отделния млад градски човек с умни решения в полза на общността. И тази година ще подкрепяме иновативните идеи с кауза на младите хора на София“ – обяви Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община.
Инициативата е изцяло безплатна, като право на участие има всеки младеж, на възраст от 15 до 29 г., който живее на територията на София.

Записването стартира днес, 1 март, и ще продължи до края на месеца. Включването в инициативата се случва електронно чрез подаване на Информационна карта и Декларация за съгласие за обработване на лични данни на e-mail – mladi@sofia.bg.

През 2023 г. младите хора ще могат да избират между четири направления с ментори, утвърдени специалисти в различните тематични области:

 • Изкуство и култура – Светлана Ломева, изпълнителен директор на „Асоциация за развитие на София“;
 • Опазване на околната среда – Елица Панайотова, координатор на проект „Зелена София“;
 • Наука и иновации – Любов Костова, „Европейска нощ на учените“;
 • Животни в риск – Светослав Петров, Animal Rescue Sofia.

Освен в мотивационни сесии, водени от ментори,  участниците в третото издание на инициативата за първи път ще имат възможността да се включат и в практики, лекции и представяне на работещи модели в международен мащаб от водещи експерти.

Младежите ще могат да разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. И още – организационна и логистична подкрепа, както и съдействие за популяризиране на проектите.
"Академията" ще финансира проекти в размер до 5 000 лв. като стимулира работата в екип и обмяната на опит.

Обучителните занимания (менторски сесии/практики и лекции) ще се провеждат от април до май, а одобрените за финансиране младежки проекти ще се реализират в периода юни – ноември 2023 г.
Пълната информация за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023 и реализираните проекти през 2021 и 2022 г. е публикувана на официалния електронен портал на Столична община – www.sofia.bg
 


„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023"Академията" е създадена, за да провокира младите хора в търсенето на по-добри решения за общността. В рамките на менторските сесии, водени от професионалисти с висока експертиза, участниците вече две години реализираха иновативни идеи в различните направления, които Столична община финансира.

На 1 март започва записването за участие в „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023. И тази година "Академията" ще подкрепя идеите на младите хора на София за развитие на града в четири тематични области.
 

КАКВО Е НОВОТО ПРЕЗ 2023?

 • Практики, обучения и представяне на добри международни модели и социални иновации от водещи експерти;
 • Ново направление – „Животни в риск“.
   

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всеки младеж на възраст от 15 до 29 г., живеещ на територията на София.
 

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧА?

"Академията" предоставя:

 • Безплатни мотивационни сесии от утвърдени експерти в четири направления;
 • Професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията до нейното отчитане;
 • Обучения/практики от водещи експерти;
 • Финансиране на проекти в размер до 5 000 лв.;
 • Организационна и логистична подкрепа;
 • Съдействие при популяризиране на инициативите.
   

КАК ДА СЕ ЗАПИША ЗА УЧАСТИЕ?

Попълни Информационна карта и Декларация за съгласие за обработване на лични данни и ги изпрати на e-mail: mladi@sofia.bg

Съгласието за обработване на лични данни може да се оттегли по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. За да оттеглиш съгласието си, попълни Декларация за оттегляне на съгласието за обработване на лични данни и я изпрати на mladi@sofia.bg
 

КАКЪВ Е СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ?

От 01 март до 31 март 2023 г.
 

КАКВИ СА НАПРАВЛЕНИЯТА И КОИ СА МЕНТОРИТЕ?

 • Изкуство и култура – Светлана Ломева, изпълнителен директор на „Асоциация за развитие на София“;
 • Опазване на околната среда – Елица Панайотова, координатор на проект „Зелена София“;
 • Наука и иновации – Любов Костова, „Европейска нощ на учените“;
 • Животни в риск – Светослав Петров, Animal Rescue Sofia.

Обученията/практиките ще се проведат във времевия диапазон април – май 2023 г. Подробна информация и Програма ще бъде предоставена на участниците.
 

МОГА ЛИ ДА УЧАСТВАМ В ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО НАПРАВЛЕНИЕ?

Да, но в рамките на 2 мотивационни сесии. На третата среща всеки участник избира направлението, в което ще работи.
 

КАКВА Е ПРОГРАМАТА?

Мотивационни сесии, работа по групи, създаване на проект април – май 2023 г.
Практики/обучения април – май 2023 г.
Реализиране на одобрените проекти юни – ноември 2023 г.

 

КАКВИ СА ДАТИТЕ ЗА МОТИВАЦИОННИТЕ СЕСИИ С МЕНТОР В СЪОТВЕТНОТО НАПРАВЛЕНИЕ?

Датите се уточняват на първата среща в съответното направление спрямо ангажираността на ментора и участниците.
 

КАКВИ ПРОЕКТИ СА БИЛИ ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ?

Пет младежки проекта бяха реализирани в първото издание на "Академията" през 2021 г. Повече за тях, виж ТУК. През изминалата 2022 младежките екипи реализираха нови пет проекта, които можеш да разгледаш ТУК.
 

КАК И КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МОТИВАЦИОННИТЕ СЕСИИ?

Присъствено в Софийската лаборатория за иновации/Sofia Lab, ул. "Сердика" 1, ет. 3, или онлайн.
 

КОЙ РЕШАВА КОЙ ПРОЕКТ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАН?

Тази чест се пада на менторите, които взимат решение след публично представяне на проектните идеи, придружени с финансови планове от техните автори.
 

ИСКАШ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Виж ТУК.
 

ЗА КОНТАКТ:

mladi@sofia.bg
+359 896 847 451