АРХИВ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕМОНТ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА


 

  Решение № 42/26.01.2023 г. на СОС за приемане на отчет на Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2022 г.

  Реализирани обекти 2022 година

  Решение № 362 от 26.05.2022 г. на СОС за утвърждаване на Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2022 г.
      Проложение № 1

  Решение № 128 от 10.03.2022 г. на СОС;

  Реализирани обекти 2021 година;

  Решение № 20/23.01.2020 г. на Столичния общински съвет;
      Приложение  № 1;

  Решение № 341 от 24.06.2021 г. на СОС;

  Реализирани обекти 2019 г. – снимки