Бюджет за 2017 г.


Бюджет на Столична община, приет от Столичен общински съвет с Решение № 2 от 26.01.2017 г.
Публикувано на 02.02.2017 г.

Публикувано на 31.01.2017 г.

 Отчет за 2017 г.


Отчет за изпълнениението на бюджeта на Столична община към 31.12.2017 г.
Публикувано на 28.09.2018 г.

Баланс на Столична община към 31.12.2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на сборния бюджет към 31.12.2017 г. (презентация)
Обяснителна записка към Сборния годишен отчет на Столична община за 2017 г.
Доклад относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12.2017 г.

 

 

Отчет за изпълнениението на бюджeта на Столична община към 30.06.2017 г.
Публикувано на 10.08.2017 г.

 Отчет за 2017 г.

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Столична община 

публикувано на 15.03.2017
Приходи към 31.01.
Разходи към 31.01.
публикувано на 15.03.2017
Приходи към 28.02.
Разходи към 28.02.
публикувано на 06.06.2017
Приходи към 31.03.
Разходи към 31.03.
публикувано на 06.06.2017
Приходи към 30.04.
Разходи към 30.04.
публикувано на 16.06.2017
Приходи към 31.05.
Разходи  към 31.05.
публикувано на 10.08.2017
Приходи към 30.06.
Разходи към 30.06.
публикувано на 31.08.2017
Приходи към 31.07
Разходи към 31.07
публикувано на 18.09.2017
Приходи към 31.08
Разходи към 31.08
публикувано на 24.11.2017
Приходи към 31.10.
Разходи към 31.10.
публикувано на 22.12.2017
Приходи към 30.11
Разходи към 30.11
   

 

Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове и сметките за чужди средства

01.01.2017 - 31.01.2017 г. 01.01.2017 - 28.02.2017 г. 01.01.2017 - 31.03.2017 г. 01.01.2017 - 30.04.2017 г.
01.01.2017 - 31.05.2017 г. 01.01.2017 - 30.06.2017 г. 01.01.2017 - 31.07.2017 г. 01.01.2017 - 31.08.2017 г.
01.01.2017 - 31.10.2017 г. 01.01.2017 - 30.11.2017 г.    

 

Проектобюджет за 2017 г.

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 04.01.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала №5), където ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2017 г.

Становища и предложения по проекта за бюджет за 2017 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 03.01.2017 г. включително.

Проект на бюджет 2017 - разходи
Проект на бюджет 2017 - приходи
Обекти от Капиталовата програма за 2017 г.