Отчет за 2014
 

Отчет за касовото изпълнениена бюджeта на Столична община към 31.12.2014 г.,
приет с Решение №251/14.05.2015 г. на Столичен общински съвет


Отчет за касовото изпълнениена бюджeта на Столична община към 30.06.2014 г

  • Обяснителна записка, относно изпълнението на бюджета на Столична община към 30.06.2014 година
  • Приложения към обяснителна записка, относно изпълнението на бюджета на Столична община към 30.06.2014 година


Ръководството на столична община кани столичната общественост на 15.04.2015 година /сряда/ от 10 часа в сградата на Столична община - ул. „Московска” № 33, ет. V /зала № 5/, където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2014 година.
1.04.2015 г.

Проектобюджет за 2014 г.
 

Проектобюджет 2014 година  

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 29.11.2013 година /петък/ от 10 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V /Зала № 5/, където ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2014 година.

Становища и предложения по проекта за бюджет за 2014 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 26.11.2013 г. включително.