Манастирите са създадени в различни епохи – от IV век до наши дни. Намират се в различно състояние на съхраненост – от напълно разрушени до пълноценно действащи. Общото между тях е манастирското им призвание и това, че понастоящем попадат в гравитационното поле на нашия днешен столичен град.
Колко са манастирите на Софийското Светогорие?
Приблизителният им брой е 40, но окончателно число не може да има, защото и в наши дни се откриват археологически останки от древни обители, въздигат се нови…
Ето днешния списък на манастирите от Софийското Светогорие:

Балшенски "Св. Теодор Стратилат" Бистришки "Св. Петка" Бистришки "Св. св. Йоаким и Анна" Боянски "Св. св. Никола и Пантелеймон" Буховски "Св. архангел Михаил"
Буховски "Св. Мария Магдалена" Владайски "Св. Петка" Германски "Св. Йоан Рилски" Горнобански "Св. св. Кирил и Методий" Горнобански "Св. Георги"
Дивотински "Св. Троица" Долнобогровски "Св. св. Петър и Павел" Драгалевски "Св. Богородица Витошка" Дървенишки "Св. Илия" Елешнишки "Св. Богородица"
Илиенски "Св. Илия" Клисурски "Св. Петка" Кладнишки "Св. Николай" Княжевски "Св. апостол Лука" Кокалянски "Св. архангел Михаил"
Кътински "св. 40 мъченици" Курилски "Св. Йоан Рилски" Лозенски "Св. Троица" Лозенски "Св. Спас" Лозенски "Св. Димитър"
Лозенски "Св. св. Петър и Павел" Казиченски "Рождество Богородично" Кремиковски "Св. Георги" Мърчаевски "Св. Троица" Обрадовски "Св. Мина"
Орландовски "Св. Три Светители" Панчаревски "Св. Николай Летни" Пасарелски "Св. св. Петър и Павел" Подгумерски "Св. Димитър" Равнополски "Св. 40 мъченици"
Сеславски "Св. Николай" Суходолски "Св. Троица" Челопеченски "Св. Богородица" Чепински "Св. Три Светители" Шияковски "Св. архангел Михаил"
Назад

Подгумерски манастир "Св. Димитър"

 

Подгумерският манастир "Св. Димитър" се намира на 5 км от село Подгумер в малка котловина.

От запазен надпис над вратата на черквата личи годината 1597 и данни, че това е годината на обновяването й.

Манастирът представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата е еднокорабна, едноапсидна, с притвор и без купол.

В манастира се е радвивала просветна и книжовна дейност, за което свидетелстват документи и книги, писани там. Обителта просъществува и през XVI  и XVII в., когато става едно от книжовните огнища в Софийско.

Опустошен, вероятно в края на XVIII или началото на XIX век, той е възстановен наново през 1848 г. и презографисан със средства на жители от околните села на Подгумер - Курило, Гниляне, Кумарица, Желява и др.

През 1894 г. в библиотеката на манастира е открита книга - Миний - за всичките празници за дванадесетте месеца на годината. Манастирът е притежавал и екземпляр от първото издание на Софрониевия "Неделник" ("Неделно поучение"), отпечатано в Рим през 1806 година.

Подгумерският манастир "Св. Димитър" е обявен за паметник на културата.