Затваря се за движение отсечка на южното платно на бул. "Владимир Вазов"

Във връзка със строителството на метрото се въвеждат промени в организацията на движение.

 

От 03.04.2022 г. до 03.10.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“, като движението ще се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък.

 

От 03.04.2022 г. до 03.10.2022 г. автобусите от линия № 100 (в посока Пътностроителна техника) ще се движат по маршрута до кръстовището на  бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Витиня“, наляво по източното пътно платно на ул. „Витиня“ до крайна/начална спирка с код 6333 „Пътностроителна техника-временна“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и по маршрута в посока кв. „Бенковски“.
 

За автобусна линия № 100 се разкриват временни спирки, както следва:

- с код 6332 „Витиня-временна“ на ул. „Витиня“, на 50,00 метра след левия завой от бул. „Владимир Вазов“;

- с код 6333 „Пътностроителна техника – временна“ крайна и начална на 30,00 метра след левия завой от източното към западното платно на ул. „Витиня“.

За автобусна линия № 100 се закриват спирки:

- с код 2540 „Ул. "Бесарабия“;

- с код 2483 „Пътностроителна техника“;

- с код 1753 „Ул. "Витиня“; спирката ще се обслужва от автобусна линия № 78 и от тролейбусни линии №№ 1 и 3.

Автобусите от линия № 78 и тролейбусите от линии №№ 1 и 3 ще се движат в северното пътно платно на бул. "Владимир Вазов" в участъка от ул. „Витиня“ до ул. „Бесарабия“ в посока ж.к. „Левски Г“.

Спирка с код 1753 „Ул. "Витиня“, за автобусна линия № 78 и за тролейбусни линии №№ 1 и 3, се измества с 15,00 метра назад от съществуващото си местоположение (спирката остава ситуирана между източното и западното пътни платна на ул. „Витиня“); спирката се закрива за маршрута на автобусна линия № 100.