Започва ремонтът на ул. „Кукуш”

На 19 септември 2022 г., понеделник, започва основният ремонт на ул. „Кукуш“ с дължина около 1,5 км. Ремонтът е част от инвестиционната програма на Столична община.

Предвижда се строителните работи да се извършат по съществуващо положение поетапно:

- първият участък е от бул. „Сливница“ до ул. „Билянини извори“, с дължина 860 м;

- вторият участък е от ул. „Билянини извори“ до железопътния прелез с дължина 640 м.

Ще се изпълни изцяло нова пътна настилка и тротоари, ще се реконструират канализация и водопровод, отводнителните съоръжения и ревизионните шахти. Предвижда се ново улично осветление с LED осветителни тела. След изпълнението ще бъдат обособени над 120 паркоместа.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде въведена временна организация на движението. Променя се маршрутът на автобусна линия №82 и се разкрива временна автобусна линия № 82А. Запазва се движението по ул. „Кукуш“ от бул. „Сливница“ до ул. „3020“, като през ул. „3019“ е възможен излаз на бул. „Адам Мицкевич“.

От 19.09.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Кукуш“ от ул. „3020-та“ до 90-градусовия завой на ул. „Кукуш“. Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на ул. „Кукуш“ № 3.

Промененият маршрут на автобусна линия № 82 е, както следва: в посока ж.к. „Люлин-5“ автобусите от линията ще се движат: от Централна гара по маршрута до кръстовището с ул. „Скопие“ – ул. „Йосиф Щросмайер“, след което по ул. „Габрово“, бул. „Сливница“, ул. „Кукуш“, ул. „3020“ и по маршрута си;  в посока Централна гара автобусите ще се движат: по маршрута до кръстовище ул. „3020“ – ул. „Кукуш“, по ул. „Кукуш“, по бул. „Сливница“, по ул. „Габрово“, по ул. „Йосиф Щросмайер“, по ул. „Пражка пролет“ и по маршрута.

Изместват се следните спирки на градския транспорт:

- с код 2399 „Западен парк“ на ул. „Кукуш“, за автобусни линии №№ 82 и 108, със 130 м към ул. „3020“;

- с код 1252 „Западен парк“ на ул. „Кукуш“ за автобусни линии №№ 82 и 108, с 55 м към ул. „3020“.

Автобусна линия № 82 ще обслужва всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута с изключение на спирка с код 1971 „Ул. "Йосиф Щросмайер“.

За маршрута на автобусна линия № 82 се закриват спирките:

- с код 1971 „Ул. "Йосиф Щросмайер“. Спирката ще се обслужва от автобусна линия № 77 и временната автобусна линия № 82А;

- с кодове 2015 и 2016 „Ул. "Крум Стоянов“. Спирките ще се обслужват от автобусна линия № 77;

- с кодове 0752 и 0753 „М-ТЕЛ“;

- с кодове 0756 и 0757 „Инжстрой София" АД“;

- с кодове 0195 и 0196 „Бл. 35 ж.к. "Захарна фабрика“.

Разкрива се временна автобусна линия № 82А. Тя ще се движи по маршрут, както следва: от комбинираната автобусна и трамвайна спирка с код 2115 „Надлез "Надежда“ на ул. „Скопие“, направо по ул. „Скопие“, по ул. „Йосиф Щросмайер“, по ул. „Кукуш“ до изместената във временното обръщателно колело крайна спирка с код 0757 „Инжстрой София" АД“, след това по ул. „Кукуш“, по ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Пражка пролет“, ул. „Подполк. Калитин“, ул. „Скопие“ до спирка с код 2115 „Надлез "Надежда“.

Временната автобусна линия № 82А ще спира на всички съществуващи спирки по маршрута си, като спирка с код 0757 „Инжстрой София" АД“ на ул. „Кукуш“ се измества напред, във временното обръщателно колело.