Забранява се престоят и паркирането в отсечка на ул. „Московска“ и пл. "Гина Кунчева“

Във връзка със събитие, организирано от Посолството на Република Албания, се въвеждат промени в организацията на движение.

От 13:00 часа до приключване на мероприятието на 04.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на мероприятието, както следва:

- на ул. „Московска“ между ул. „Дунав“ и бул. „Васил Левски“;

- на пл. „Гина Кунчева“.

От 17:00 часа до приключване на мероприятието на 04.07.2022 г., само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, да се забрани влизането на пътни превозни средства по ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „Дунав” с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема.