Организация на движението във връзка със заснемането на клип

 

Забранява се  престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- На 18.03.2022 г. до 06:00 до 20:00 ч. на ул. „Вежен“ в участъка между ул. „Николай Лилиев“ и бул. „Черни връх“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- На 18.03.2022 г. от 06:00 до 20:00 ч. на ул. „Шейново“ в участъка  между ул. „Кракра“ и ул. „Сан Стефано“ – 13 (тринадесет) броя паркоместа;

- На 18.03.2022 г. от 06:00 до 20:00 ч. на ул. „Сан Стефано“ в участъка между ул. „Шейново“ и ул. „Шипка“ – 2 (два) броя паркоместа.