Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства в участък на бул. „Витоша“

От 07:00 до 19:30 часа на 22.01.2022 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятието на бул. „Витоша“ между бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Ген. Скобелев“, от страната на Националния дворец на културата.

Промяната се налага във връзка със събитие на БСП.