Забранява се временно престоят в участък на ул. „Оборище“

От 08:30 до 22:00 часа на 12.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Оборище“ между № 8 и № 12 – 10 (десет) паркоместа.