Забранява се паркирането на част от паркинга срещу административната сграда на район „Лозенец“ на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“

 

Във връзка с осигуряване на места за паркиране за обслужващи изборния процес автомобили от 08:00 часа на 01.10.2022 г. до приключване на изборния ден на 02.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ срещу сградата на районната администрация на район „Лозенец“ – 10 (десет) броя паркоместа.