Забрана за паркиране на пътни превозни средства в участък по ул. „Юрий Венелин“

 

Във връзка със строително-ремонтните работи в централна градска част до 10.11.2022 г. (включително) е забранено влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 4.