Временно се забранява престоят и паркирането в отсечка на ул. „Петър Папакочев“

От 18:00 часа на 21.10.2022 г. до 18:00 часа на 22.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип на ул. „Петър Папакочев“ между ул. „Родопски извор“ и ул. „Паша Христова“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

Промяната в организацията на движение се налага във връзка със заснемане на рекламен клип.