Временно се забранява паркирането и престоят на ул. „Милин камък“

 

Във връзка с писмо от директора на дирекция „Държавен протокол” при Министерство на външните работи относно провеждане на събитие на 12.10.2022 г. в резиденция „Лозенец” се въвеждат промени в организацията на движение.

От 15:00 часа до приключване на събитието на 12.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието по ул. „Милин камък” между бул. „Джеймс Баучър” и бул. „Йоан Екзарх”.