Временно се забранява паркирането по ул. „Милин камък“

По искане на директора на дирекция „Държавен протокол” при Министерство на външните работи относно провеждане на прием на 27.04.2022 г. в резиденция „Лозенец” се променя организацията на движение. От 15:00 часа до приключване на приема на 27.04.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в приема по ул. „Милин камък” между бул. „Джеймс Баучър” и бул. „Свети Наум”.