Временна спирка „Новата гора на София 2“

 

За времето на залесителната кампания „Новата гора на София 2“ в периода от 23.10.2022 год. до  20.11.2022 год. се разкрива временна двупосочна спирка „Новата гора на София 2 – по желание“. Тя ще се намира в района на кръстовището на ул. „Езерата“ и селскостопанския път, водещ към терена за залесяване в землището на с. Негован и обслужваща автобусна линия № 20.