Временна организация на движението на кръстовище ул. „Княз Александър I” и ул. „Граф Игнатиев”

 

От 21.04.2022 г. до 30.04.2022 г. (включително)  се забранява влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Княз Александър I” – ул. „Граф Игнатиев” с изключение на превозните средства от линии на градския транспорт.

От 21.04. до 30.04.2022 г. ще се извършват дейности в рамките на гаранционната поддръжка.