Въвежда се нова организация на движение на автобусна линия № 63

От 17.10.2022 г. се въвежда нова организация на движение на автобусна линия № 63 в местността Златните мостове, съгласно която:

- съществуващата крайна/начална спирка с код 6567 „Златни мостове“ се трансформира в начална такава и да се монтира спиркоуказател;

- разкрива се крайна спирка, съгласно приетата постоянна организация на движение, разположена непосредствено до началото на туристическия маршрут: „Златните мостове“ – село Владая (предишна спирка на закрита автобусна линия  № 61).