Въвежда се кратковременна забрана за влизане на ППС по бул. „Сливница“

 

От 01:00 до 03:00 часа на 09.07.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 5 (пет) минути за заснемане на кадър по бул. „Сливница“ в участъка от ул. „Кукуш“ и ул. „Чавдарица“.

От 19:00 часа на 08.07.2022 г. до 07:00 часа на 09.07.2022 г. се разрешава паркирането на снимачната техника в близост до Централния вход на Западен парк (на алеите югозападно от бул. „Сливница“).

От 19:00 часа на 09.07.2022 г. до 07:00 часа на 10.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, в близост до Министерство на регионалното развитие и благоустройство – 6 (шест) паркоместа.