Във връзка с тържествена смяна на почетния гвардейски караул на 02.06.2022 г. се въвежда промяна в организацията на движение

От 11:30 до 12:30 часа на 02.06.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.