Промяна в организация на движението във връзка с ремонт на източния тротоар на бул. „Христо Ботев“ между ул. „Гривица“ и бул. „Сливница“

От 16.05.2022 г. до 15.06.2022 г. (включително) се забранява престоят и паркирането от източната страна на бул. „Христо Ботев“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Гривица“.

Измества се трамвайна спирка с код 0376 „Бул. "Сливница“ на бул. „Христо Ботев“, за трамвайни линии №№ 3, 6 и 7, със 70,0 метра назад към бул. „Тодор Александров“;

Временно се закриват местата за почасово платено паркиране и местата в режим на паркиране „служебен абонамент“.