Във връзка със заснемането на рекламен клип се забранява престоят и паркирането на няколко локации в центъра

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

- От 20:00 часа на 26.10.2022 г. до 14:00 часа на 27.10.2022 г. на ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- От 19:00 часа на 26.10.2022 г. до 14:00 часа на 27.10.2022 г. на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Цар Шишман“ и ул. „6-ти септември“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- От 19:00 часа на 26.10.2022 г. до 14:00 часа на 27.10.2022 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“ – 5 (пет) паркоместа.

От 10:00 до 14:00 часа на 27.06.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието по ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“.