Текущ ремонт и профилактика на трамваен релсов път и контактно-кабелна мрежа по маршрута на линия № 6

На 22.10.2022 год. (събота) и 23.10.2022 год. (неделя) „Трансремонтстрой” ЕАД ще извърши текущ ремонт на релсовия път по маршрута на трамвайна линия № 6.

Във връзка с ремонтните дейности на 22.10.2022 год. (събота) за времето от 04:30 часа до 16:00 часа трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело „Връбница". След 16:00 часа движението да се възстанови по постоянния маршрут до ж.к. „Обеля 2“.

На 23.10.2022 год. (неделя) за времето:

  •  от 04:30 часа до 12:00 часа трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело „Хюндай България”;
  • от 12:00 часа до 16:00 часа трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело „Връбница 1“;
  • след 16:00 часа движението да се възстанови по постоянния маршрут до ж.к. „Обеля 2“.