Провеждане на футболна среща на Националния стадион „Васил Левски”


Във връзка с провеждане на футболна среща на Националния стадион „Васил Левски” от 14:00 до 23:00 часа на 20.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) паркоместа.