Провеждане на футболна среща на 16.09.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

 

Във връзка с провеждане на футболната среща на 16 септември на Националния стадион „Васил Левски” от 12:30 до 20:00 часа на  16.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на североизточната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 20 (двадесет) броя паркоместа.