Промени в организацията на движение във връзка с ремонт на ул. „Галичица“

Във връзка със строителни дейности ва ул. „Галичица“ се въвеждат промени в организацията на движение:

- От 06.06.2022 г. до 11.06.2022 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Галичица“ между ул. „Теодосий Търновски“ и ул. „Плачковица“;

- От 12.06.2022 г. до 14.06.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Галичица“ – ул. „Плачковица“;

- От 15.06.2022 г. до 17.06.2022 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Галичица“ между ул. „Трепетлика“ и ул. „Галичица“ № 1.