Променена е работата на светофарните уредби във връзка с ремонтните дейности на ул. „Филип Кутев“

 

Във връзка с течащите две паралелни реконструкции/изграждания по ул. "Ф. Кутев" екипът на направление "Транспорт и градска мобилност" извърши наблюдения на терен и чрез съществуващото видеонаблюдение, във връзка с което разработи и въведе промени в работата на светофарните уредби на кръстовищата, през които преминават пренасочените транспортни потоци от ул. "Ф. Кутев". Промените са направени с цел увеличаване на изходящия капацитет на кръстовищата за сутрешните изходящи пътувания от кв. "Витоша", както и за повишаване на капацитета на алтернативните трасета, през които се придвижват транспортните потоци с цел заобикаляне на затворените участъци от бул. "Ф. Кутев".

Промени в работата на светофарните уредби са извършени на следните кръстовища:

- Кръстовище на бул. "Симеоновско шосе" и ул. "Екатерина Ненчева" – увеличено време за изходящите потоци от ул. "Екатерина Ненчева" ( увеличен е капацитетът на съответното направление с 50%) и времето за безконфликтно извършване на ляв завой от бул. "Симеоновско шосе" към ул. "Екатерина Ненчева";

- Кръстовището на ул. "Сребърна" и ул. "Люба Величкова", като е увеличен капацитетът на изходящите потоци от ул. "Сребърна" към бул. "Черни връх" и в посока ул. "А. Дуков";

- Кръстовището на бул. "Черни връх" и ул. "Сребърна", като е увеличен с 35% капацитетът на потоците от ул. "Сребърна" и ул. "Хенрик Ибсен", както и направлението от бул. "Черни връх" – десен завой към ул. "А. Дуков";

- Кръстовището на бул. "Черни връх" и ул. „Ф. Кутев", като е увеличен капацитетът за транспортните потоци по бул. "Черни връх" и бул. "Т. Каблешков" за сметка на потоци от ул. "Ф. Кутев", тъй като ул. "Ф. Кутев" в този участък е със силно намалени транспортни потоци поради извършваните ремонтни дейности.