Променя се графикът за ремонтни дейности по тротоарите на ул. „Алабин“ между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Витоша“

Поради промяна на графика за ремонта на тротоарите се отменя въведената временна организация на движението от 23.05.2022 г. до 04.07.2022 г. по ул. „Алабин“ между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Витоша“.