Промяна в орагнизацията на движение около пл «Свети Александър Невски»

Във вързка с орагнизиранеот на изложение на автомобили около Катедрала "Свети Александър Невски" на 04.09.2022 от 10.00 часа до 19.00 часа на 04.09.2022 г  се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на северната дъга пл. „Св. Александър Невски“. От 12.00 часа до 18.00 часа на 04.09.2022 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства:

  • по ул. „Оборище“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Св. Александър

Невски“;

  • по северното пътно платно на пл. „Св. Александър Невски“;
  • по ул. „11-ти август“ в участъка между ул. „Московска“ и пл. „Св. Александър Невски“;
  • по ул. „Дунав“ в участъка между ул. „Московска“ и пл. „Св. Александър Невски“.