Продължава организацията на движение за ремонтни дейности по тротоарите на ул. „Алабин“

До 14.09.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Алабин“ между ул. „Христо Белчев“ и бул. „Витоша“, с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.