Премества се спирката на автобусни линии №№ 88, 280, 294 и електробусна линия № 123


Спирка с код 0764 „НСБАЛ по онкология“ за автобусни линии №№ 88, 280, 294 и електробусна линия № 123 на бул. „Св. Климент Охридски“ се премества с 45 метра напред в посока бул. „Проф. Марко Семов“.

Промените се налагат във връзка с изграждане на навес на спирка на метростанция „Г. М. Димитров“.