Открива се допълнителна спирка по линия на автобус № 20 от градския транспорт за времето на залесителната кампания „Новата гора на София“ 09.04.2022 г. – 08.05.2022 г.

За дните 09.04., 10.04., 16.04., 17.04., 30.04., 01.05., 07.05. и 08.05.2022 г. във връзка със залесителния сезон на „Новата гора на София“ – Негован се разкрива двупосочна спирка „Новата гора на София" 2 – по желание“. Тя се намира в района на кръстовището на ул. „Езерата“ и селскостопанския път, водещ към терена за залесяване в землището на с. Негован и обслужваща автобусна линия № 20.