Основен ремонт на ул. „Първа българска армия“ от мост на река Суходолска до ул. „Мара Бунева“


До 30.04.2022 г. остава забраната за влизането на пътни превозни средства по дясната пътна лента с широчина 1,5 метра – двустранно на ул. „Първа българска армия“ между ул. „Нешо Бончев“ и ул. „София“.

До 30 април остават в сила и въведените промени в организацията на движение на автобусна линия №№ 100 и 202.