Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

1.1. От 17:00 часа на 27.01.2022 г. до 13:00 часа на 28.01.2022 г. на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Кн. Борис I“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

1.2. От 17:00  часа на 28.01.2022 г. до 13:00 часа на 29.01.2022 г. на ул. „Добруджа“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Славянска“ – 12 (дванадесет) паркоместа.