Организация за отбелязване Деня на националното обединение на италианските въоръжени сили на 04.11.2022 г. на Централните софийски гробища

 От 08:30 до 12:30 часа на 04.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Каменоделска” между ул. „Първа българска армия” и ул. „Кожарска” с изключение на автомобилите на гостите, поканени за отбелязването на Деня на загиналите.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища.