Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 18:30 чaса на 25.05.2022 г. до 17:30 на 26.05.2022 г. на ул. "Цар Самуил“ в участъка между ул. „Козлодуй“ и бул. „Сливница“ – 7 (седем) броя паркоместа;

- От 18:30 чaса на 25.05.2022 г. до 17:30 часа на 26.05.2022 г. на ул. „Листопад“ в участъка между ул. „Цар Самуил“ и ул. „Княз Борис I” – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 06:00 чaса до 19:00 часа на 27.05.2022 г. на ул. „Цар Самуил“ в участъка между ул. „Козлодуй“ и бул. „Сливница“ – 7 (седем) броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 19:00 часа на 27.05.2022 г. на ул. „Листопад“ в участъка между ул. „Цар Самуил“ и ул. „Княз Борис I” – 5 (пет) броя паркоместа;