Организация на движението за заснемане на ТВ сериен филм с работно заглавие „Мен не ме мислете“


Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

-  От 08:00 до 13:00 часа на 25.07.2022 г. на ул. „Искър“ № 36 – 7 (седем) паркоместа;

- От 15:30 до 18:00 часа на 25.07.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 19 – 21 – 7 (седем) паркоместа;

- От 18:30 до 20:00 часа на 25.07.2022 г. на ул. „Московска“ № 29 – 6 (шест) паркоместа.