Организация на движението за заснемане на ТВ сериен филм с работно заглавие „Мен не ме мислете“

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 08:30 часа до 20:00 часа на 01.07.2022 г., 02.07.2022 г. и 09.07.2022 г. на ул.„Будапеща“ в участъка между ул. „Екзарх Йосиф“ и бул. „Кн. Ал. Дондуков“ – 7 (седем) броя паркоместа;
- от 17:30 часа до 22:00 часа на 06.07.2022 г. на ул. „Димитър Гичев“ в участъка между ул. „Фр. Ж.-Кюри“ и ул. „Димчо Дебелянов“ – 6 (шест) броя паркоместа;
- от 16:30 часа до 20:00 часа на 07.07.2022 г. на ул. „Димитър Гичев“ в участъка между ул. „Фр. Ж-Кюри“ и ул. „Димчо Дебелянов“ – 6 (шест) броя паркоместа;
- от 16:00 часа до 20:00 часа на 08.07.2022 г. на ул. „Димитър Гичев“ в участъка между ул. „Фр. Ж.-Кюри“ и ул. „Димчо Дебелянов“ – 6 (шест) броя паркоместа;
- от 12:30 часа до 16:30 часа на 11.07.2022 г. на западното локално пътно платно на бул. „Драган Цанков“ в участъка между ул. „Фр. Ж.-Кюри“ и ул. „Елемаг“ – 6 (шест) броя паркоместа;
- от 19:00 часа до 20:00 часа на 11.07.2022 г. на ул. „Николай Хайтов" № 6  – 2 (два) броя паркоместа.