Организация на движението за заснемане на ТВ сериен филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 08:00 до 16:00 часа на 24.03.2022 г. на ул. „Хан Аспарух“ № 37 – 6 (шест) паркоместа;

- от 10:00 до 16:00 часа на 27.03.2022 г., от 08:00 до 16:00 часа на 02.04.2022 г., от 08:00 до 16:00 часа на 03.04.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 5 – 6 (шест) паркоместа;

- от 09:00 до 12:00 часа на 28.03.2022 г. на бул. „Янко Сакъзов“ № 10 – 6 (шест) паркоместа;

- от 16:00 до 19:00 часа на 28.03.2022 г. на ул. „Славянска“ № 29а – 6 (шест) паркоместа;

- от 16:00 до 19:00 часа на 28.03.2022 г. на ул. „Ф. М. Достоевски“ № 4 – 2 (две) паркоместа;

- от 15:00 до 17:00 часа на 05.04.2022 г. на ул. „Калиакра“ № 27 – 6 (шест) паркоместа.