Организация на движението за заснемане на TV сериал

От 15:00 часа до 20:00 часа на 19.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на източната страна на паркинга на пл. „Княз Александър I” – 15 (петнадесет) броя паркоместа.