Организация на движението за заснемане на сериен филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 08:30 до 19:30 часа на 17.05.2022 г. на ул. „Хан Аспарух“ № 37 – 6 (шест) паркоместа;

- от 16:00 до 20:00 часа на 25.05.2022 г. и на 26.05.2022 г. и от 11:00 до 20:00 часа на 27.05.2022 г. на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Славянска“ – 8 (осем) паркоместа;

- от 15:00 до 21:00 часа на 23.05.2022 г., от 08:30 до 16:00 часа на 25.05.2022 г. и на 26.05.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 5 – 8 (осем) паркоместа;

- от 20:00 до 23:00 часа на 27.05.2022 г. на ул. „Московска“ № 29А – 8 (осем) паркоместа.