Организация на движението за заснемане на сериен филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- От 08:00 до 14:00 часа на 22, 26 и 29.01.2022 г. и от 08:00 до 11:00 часа на 25.01.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 5 – 6 (шест) паркоместа;

- от 08:00  до 18:00 часа на 30.01.2022 г. на ул. „Мизия“ № 23 – 8 (осем) паркоместа.