Организация на движението за заснемане на сериал „Алфа“

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 17:00 часа на 25.09.2022 г. до 15:00 часа на 26.09.2022 г. на ул. „Княз Борис I“ в участъка между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 8 (осем) броя паркоместа;

- от 17:00 часа на 25.09.2022г. до 15:00 час на 26.09.2022 г. на ул. „Цар Симеон“ в участъка между ул. „Княз Борис I“ и ул. „Георг Вашингтон“ – 3 (три) броя паркоместа.