Организация на движението за заснемане на рекламен клип „Строител“


Забранява се престоят и паркирането, с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

► От 07.30 чaса до 20.30 часа на 28.04.2022 г. на улица тупик между бул. „Христо Смирненски“ и бившия Софийски районен съд – 9 (девет) броя паркоместа;

► От 07.30 чaса до 20.30 часа на 28.04.2022 г. в западната част бул. „Христо Смирненски“ в участъка  между ул. „Стара стена“ и ул. „Университетска“ – 8  (осем) броя паркоместа;

► От 07.00 чaса до 16.00 часа на 28.04.2022 г. на северното пътно платно на ул. „Преки път“ в участъка между ул. „Проф. Дочо Леков“ и бул. „Александър Пушкин“ – 13  (тринадесет) броя паркоместа.